BİZE ULAŞIN

Mesken İş Ortağı

1) KURALLAR VE KOŞULLAR


Mesken İş Ortağı Hakkında


Mesken İş Ortağı olmak ve ortaklığın ayrıcalıklarından faydalanmak için aşağıda belirtilen koşulların sağlanması yeterlidir. Mesken İş Ortağı olma koşulları, başvuru değerlendirilme süreci, Mesken İş Ortağı nasıl olunur ve puan ayrıntıları hakkında detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


Mesken Finans’ta her müşteri ailenin bir parçasıdır. Bu hizmete ihtiyacı olan herkese ulaşabilmek, hizmetten faydalanan herkesin farklı alanlarda kullanabilecekleri kazançlar elde etmesini sağlamak amacıyla ‘’ Mesken İş Ortağı’’ programı uygulanmaktadır.


Mesken İş Ortağı Koşulları


Mesken İş Ortağı programı T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşından gün almış olan bütün bireylere açıktır; bu kişiler kişisel statüleriyle birlikte, ilgili koşulları sağladıkları takdirde Mesken İş Ortağı olabilirler. Mesken İş Ortağı programı tüzel kişilere açık değildir. Birden çok kişinin ortak başvuru yapması ya da aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması halinde ortaklık koşullarından faydalanılamayacaktır.Mesken İş Ortağı Nasıl Olunur


Mesken İş Ortağı olmak isteyen kişiler; Mesken Finans mobil uygulamasının indirilmesi, Mesken İş Ortağı genel kural ve koşullarının kabul edilmesi ve ilk referans yönlendirilmesi ile Mesken İş Ortağı olabilmektedir.  


Mesken İş Ortağı Başvuru Değerlendirme Süreci


Mesken İş Ortağı olma sürecini tamamlayan kişiler, ilgili program kazanımlarından faydalanabilmektedir. Yapılan başvuruların kabul zorunluluğu bulunmamakta olup, başvuruların değerlendirilme hakkı Mesken Finans’ta saklıdır.


Duyurular


Mesken Finans İş Ortaklığı duyuru kanalları; Mobil Uygulama, www.meskenfinans.com.tr , Mesken Finans kurumsal hesaplar, kısa mesaj bilgilendirmesi ve şubeler olmakla birlikte ilgili kanallardan yapılan duyurular Mesken İş Ortakları için bağlayıcı niteliktedir. Mesken Finans İş Ortağı programları ile alakalı duyuru hakkı Mesken Finans’ta saklıdır. Mesken iş Ortağı duyuru kanallarının her birinden yapılan duyuru ve değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür ve takipsizlikten kaynaklanan durumlarda, sorumluluk Mesken Finans İş Ortağı'na aittir. Mesken İş Ortaklarına bildirimlerin ulaşmaması durumunda meydana gelecek herhangi bir zarardan dolayı Mesken Finans sorumlu tutulamaz. 


Mesken İş Ortaklığının Sona Ermesi


Mesken İş Ortakları her halükârda, herhangi bir ihbar süresine uymaksızın Çağrı Merkezini arayarak Mesken İş Ortağı programından ayrılabilirler. Mesken Finans, müşterinin Mesken İş Ortaklığını her hâlükârda sebep göstermeksizin feshedebilir. Mesken Finans, aşağıdaki durumların varlığı halinde Mesken İş Ortaklığını askıya alabilir. Askıya alma hakkı, aşağıdaki hallerin varlığı hususunda kuvvetli şüphelerin olması halinde de mevcut olup, araştırma süresince devam eder. Bu hallerin varlığının tespiti durumunda Mesken Finans, her tür diğer tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir feshi ihbar süresine uymaksızın, Mesken İş Ortaklığı derhal feshedebilir ve bu durumda puanlar ve diğer yükümlülükler için sorumlu tutulamaz.


Mesken İş Ortağının; yanlış bilgi vermesi, kurallara ve kanuna aykırı şekilde Mesken İş Ortağı programından faydalanması,

Mesken İş Ortağının; referans verdiği kişilerin çoğunluğunun bilgi almayı istememesi,

Mesken İş Ortağının; Mesken Finans personeli, diğer Mesken İş Ortakları, Çağrı Merkezi ve müşterilerine karşı sözlü ya da fiili saldırıda bulunması, sataşması, tacizde bulunması, herhangi bir dönemde Mesken Finans personellerinin talimatlarına aykırı davranması durumunda Mesken İş Ortaklığı Mesken Finans tarafından tek taraflı olarak feshedilir.


Yukarıdaki durumlar nedeniyle Mesken Finans tarafından, İş Ortaklığı fesh edilen Mesken İş Ortakları'nın herhangi bir kazanım elde etmesi söz konusu olmamaktadır. Referans Kayıtlarının Geçerliliği


İşbu genel kural ve koşullara bağlı olarak Mesken Finans, Mesken İş Ortaklığı hesaplarının idaresi, işlenen puanların hesaplanması ve ödeme bilgilerinin hazırlanmasıyla, ödemelerin yapılması ve icrası konusunda tek yetkili merci olup, programdaki performans değerlendirmesi konusunda Mesken Finans referans kayıtları esas alınmaktadır. 


2) PUANLAR


Puan Hesaplama Birimi


Mesken İş Ortaklığı hesaplama birimi olarak, ‘’Puan Sistemi’’ esas alınır. Mesken Finans iş ortaklığı kural ve koşulları sayfasında belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde puan kazanımı söz konusu olmaktadır. 


Ödeme Alma ve Puan Kullanımı


Mesken İş Ortakları puanlarını 4 şekilde kullanabilirler:


1. Puanın paraya dönüştürülmesi: Mesken İş Ortakları, Mesken Finans Mobil Uygulaması üzerinden puanlarını paraya dönüştürerek ödeme alabilirler. “Puanımı Dönüştür” sekmesine tıklayarak kendi banka hesaplarına EFT ile ödemeyi alabilirler. Referans verilen kişiler arasından tüm programlara dahil olanlardan dolayı kazanılacak puanlarla ilgili koşullar “Proje Oluşturma Puan Tablosu” bölümünde belirtilmiştir. Ödeme almak isteyen Mesken İş Ortakları mobil uygulamadaki profil düzenleme kısmına IBAN numaralarını yazmalıdırlar. IBAN’a para transferi gerçekleştikten sonraki tüm sorumluluk Mesken İş Ortağı'na geçer.


Mesken İş Ortağı, Mobil Uygulama içerisinde bulunan ‘’Puanımı Dönüştür’’ sekmesine tıklayarak, şahsi banka hesabına eft ya da havale şeklinde ödeme yapılmasını sağlayabilmektedir. 

Puan kazanımına yönelik koşullar ‘’Proje oluşturma puan tablosu’’ bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir.  

Mesken İş Ortağı puan kazanımı neticesinde elde edilen ödemelerin şahsi hesaplara aktarılabilmesi için, Mesken İş Ortağı uygulamasındaki profil düzenleme kısmına şahsi IBAN numaralarının yazılması gerekmektedir. Ödeme transferi gerçekleşmesi neticesindeki tüm sorumluluk Mesken İş Ortağı'na aittir.  


2. Puan ile Taksit Ödeme: Mesken İş Ortağı eğer aynı zamanda Mesken Finans müşterisi ise Mesken Finans Mobil Uygulamasındaki “Taksit Öde” sekmesine tıklayarak tüm programlar kapsamındaki aylık taksit ödemelerini puanla gerçekleştirilebilmektedir. Biriken puanların en az, taksit tutarı ile denk olması gerekmektedir.


3. Puan ile Teslimatı Öne Çekme: Mesken İş Ortağı aynı zamanda Mesken Finans müşterisi ise Mesken Finans Mobil Uygulamasındaki “Teslimatı Öne Çek” sekmesine tıklayarak tüm programlar kapsamında, son teslim tarihlerini puanla öne çekebilirler. Teslimatı öne çekebilecek miktarda puan olması gerekmektedir.


4. Puan ile Yeni Proje Oluşturma: Mesken İş Ortağı aynı zamanda Mesken Finans müşterisi ise Mesken Finans Mobil Uygulamasındaki “Yeni Proje Oluştur” sekmesine tıklayarak tüm programlar için proje oluşturabilir.


Ödeme Takvimi


Mesken İş Ortaklarına ödemeler ayda 1 kez yapılır. Ödeme günleri Mesken İş Ortaklarına SMS olarak ayrıca duyurulur. Mesken İş Ortakları, Mesken Finans mobil uygulamasındaki ‘’Puanımı Dönüştür’’ sekmesi ile onaylı puanlarının tamamını ya da bir kısmını dilediği zaman paraya dönüştürebilmektedir.


Mesken İş Ortakları, ödeme talep etmeden önce uygulamanın sol menüsündeki Profilim sekmesine tıklayarak, açılan forma IBAN numarasını eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır. IBAN’ın bağlı olduğu banka hesabı Mesken İş Ortağı'nın adına olmalıdır. Aynı forma T.C. Kimlik Numarası da eksiksiz bir şekilde yazmalıdır.


Kişisel Puan Hesabı


Her Mesken İş Ortağına, kazandığı puanların kaydedildiği kişisel bir Mesken İş Ortağı hesabı verilir. Puanlar, başka bir Mesken İş Ortağı’na devredilemez ve birleştirilemez. Mesken Finans, puanların kullanım koşullarının belirlenmesi durumunda her tür tasarruf hakkını saklı tutar.


Müşterinin vefatı halinde ölüm ilamı, verasetname ve diğer varislerin haklarından feragat ettiklerini gösteren noter tasdikli feragatnamenin Mesken Finans’a ibraz edilmesi durumunda varislerden birine vefat eden müşterinin puanları transfer edilebilir. Transfer edilen puanlar ilk kazanılan tarih itibarıyla geçerlidir.


Puan Kazanımı ve Puan Tablosu


Mesken İş Ortakları aşağıda belirtilen aktiviteleri gerçekleştirdikçe puan kazanabilmektedir. Mesken Finans; aktivite puanlarını herhangi bir zamanda değiştirme, bazı aktiviteleri puan dışında tutma ve puan eksiltme hakkını saklı tutar. Mesken İş Ortakları, puan tablosunu Mesken Finans bildirim kanalları üzerinden takip etmekle yükümlüdür. Mesken İş Ortağı programında üç çeşit puan söz konusudur. 

Mesken İş Ortağı; 500 ve üzeri puana sahip olması halinde, oluşturulan projelerden puan hak edişi sağlamaktadır.


1) Referans Puan Tablosu:


Mesken İş Ortağı, referans verdiği kişilerin irtibat numaralarını mobil uygulamaya girdiğinde puan kazanabilmektedir. Referans verilen ve mobil uygulamada kaydı açılan her kişi için, Mesken İş Ortağı puan kazanmaktadır. Eğer kişi daha önce Mesken Finans ile irtibata geçmiş ve Mesken Finans portföyünde yer alıyor ise Mesken İş Ortağı puan kazanımı elde edemeyecektir. Mobil Uygulama kullanmadan şube ya da çağrı merkezi üzerinden yönlendirilen referanslar üzerinden puan kazanımı elde edilememektedir. Şubeye randevu için yönlendirilen referans üzerinden yalnızca ilk randevu için puan kazanımı söz konusu olacaktır.Aktivite
Puan
TL Karşılığı
Referans
21 TL
Şube randevusu
31,5 TL2) Proje Puan Tablosu:


Referans olarak yönlendirilen kişiler, Mesken Finans’ın tüm programlarında sözleşme imzaladığı ve tahsilatı tam olarak sağlandığı anda, Mesken İş Ortağı puan kazanımı sağlamaktadır. Mesken İş Ortağı’nın referans olarak yönlendirdiği kişilerden, ay içerisinde gerçekleştirilen projelerin tutarı toplanarak puan hesaplaması yapılmaktadır. Referans verilen kişilerin ay içerisinde oluşturdukları projelerin toplam tutarı ne kadar yüksek ise Mesken İş Ortağı o kadar çok puan kazanımı sağlamaktadır.


Örnek tablo:Finansman Tutarı
PuanTL Karşılığı
50.000 TL
500 Puan
250 TL
100.000 TL1.000 Puan
500 TL
150.000 TL
1.500 Puan
750 TL
200.000 TL
2.000 Puan
1.000 TL
250.000 TL
2.500 Puan
1.250 TL
300.000 TL
3.000 Puan
1.500 TL
350.000 TL
3.500 Puan
1.750 TL
400.000 TL
4.000 Puan
2.000 TL
450.000 TL
4.500 Puan
2.250 TL
500.000 TL
5.000 Puan
2.500 TL
550.000 TL
5.500 Puan
2.750 TL
600.000 TL
6.000 Puan
3.000 TL
650.000 TL
6.500 Puan
3.250 TL
700.000 TL
7.000 Puan
3.500 TL
750.000 TL
7.500 Puan
3.750 TL
800.000 TL
8.000 Puan
4.000 TL
850.000 TL
8.500 Puan
4.250 TL
900.000 TL
9.000 Puan
4.500 TL
950.000 TL
9.500 Puan
4.750 TL
1.000.000 TL
10.000 Puan
5.000 TL


3 ) Puan ile yeni proje oluşturma:


Mesken Finans İş Ortağı’nın biriken puanları ile teslimatını erken almak istemesi durumunda; en az 500 Puan ve katları birikmişken kendi başlattığı proje miktarına göre teslimat tarihlerinin erkene alınacağı süreler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


0 ₺ ile 49.999 ₺

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

500 puan 1 ay
50.000 ₺ ile 99.999 ₺

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

750 puan 1 ay
100.000 ₺ ile 149.999 ₺

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

1.000 puan 1 ay
150.000 ₺ ile 199.999 ₺

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

1.500 puan 1 ay
200.000 ₺ ile 249.999 ₺

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

2000 puan 1 ay
250.000 ₺ ile 299.999 ₺

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

3000 puan 1 ay
300.000 ₺ ile 349.999 ₺

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

3.250 puan 1 ay
350.000 ₺ ile 399.999 ₺

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

3.500 puan 1 ay
400.000 ₺ ile 449.999 ₺

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

3.750 puan 1 ay
500.000 ₺ ve üzeri

arası projesi olan

müşterilerin teslimatı

4.000 puan 1 ayReferans olarak yönlendirilen kişilerin 1 yıl içerisinde proje oluşturması durumunda Mesken İş Ortağı puan kazanabilir.


Referans olarak yönlendirilen kişilerin, ikinci proje oluşturması durumunda Mesken İş Ortağı puan kazanamaz.


Mesken İş Ortağı puan kazanımı elde edebilmesi için; Referans olarak yönlendirilen kişilerin maksimum 1 yıl içerisinde proje oluşturması gerekmektedir.


Referans olarak yönlendirilen kişilerin, ikinci proje oluşturması durumunda Mesken İş Ortağı puan kazanımı sağlamamaktadır.


Referans olarak yönlendirilen kişiler, proje tutarında yükseltme yaptıklarında aradaki fark için Mesken İş Ortağı puan kazanımı sağlamamaktadır.Aktivite ve Puan Onayı


Mesken İş Ortağı’nın gerçekleştirdiği aktivitelerin, Mesken Finans tarafından kontrol edilip onaylanması akabinde, Mesken İş Ortağı'nın kazandığı puan, Mesken Finans Mobil uygulamasında görünmektedir.


Referans olarak yönlendirilen kişiler, Çağrı Merkezi tarafından aranmakta ve Mesken Finans şubelerinden telefonla veya yüz yüze bilgi almak isteyip istemedikleri teyit edilmektedir. Bilgi almayı kabul edenlerden dolayı kazanılan puanlar hemen onaylanmaktadır. Bilgi almak istemeyen ve Çağrı Merkezi tarafından yapılan aramalara cevap vermeyen kişilerden dolayı puan kazanımı söz konusu olmamaktadır. Referans olarak yönlendirilen kişilere Mesken Finans tarafından otomatik kısa mesaj gönderimi sağlanır. Kısa mesajda “İlgilenmiyorum” linki bulunur. Referans olarak yönlendirilen kişiler bu linki tıkladıklarında Mesken İş Ortağı'nın puan kazanımı söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle Mesken İş Ortaklarının bir kişiyi referans olarak yönlendirmeden önce yönlendirecekleri kişileri bilgilendirmeleri önerilir.


Referans olarak yönlendirilen ve programlara dahil olan kişilerden kazanılan puanlar için yasal Cayma Hakkı süresi olan 14 gündür. Projesini iptal eden ya da hizmet bedeli, ilk taksit ve varsa peşinat ödemesini gerçekleştirmeyen müşterilerden puan kazanımı söz konusu olmamaktadır. Cayma hakkını kullanmayan ve Teslimat Belirleme Organizasyonuna katılarak projesi kesinleşen müşterilerden puan kazanımı söz konusu olmaktadır. 


Puan İptali


Mesken İş Ortağının, kurallar ve koşullar dokümanında belirtilen kurallara uymayan aktivite puanları iptal edilir.


Puanların Geçerlilik Süresi


Mesken İş Ortağı dokümanlarında aksi belirtilmediği sürece, kazanılan puanlar 1 yıl süreyle geçerlidir. Süre dolduğunda puan geçerliliğini kaybeder.


Kullanılmayan ve paraya dönüştürülmeyen puanlar geçerliliğini yitirir ve bu puanların yeniden geçerlilik kazanması söz konusu değildir.


Fesih Halinde Puanların Geçerliliği


Mesken İş Ortaklığı'na dair kazanılmış puanlar, Mesken İş Ortağı ya da Mesken Finans tarafından ihbar verilmek suretiyle sona erdirilmesi hallerinde; Puanların geçerliliği konusunda kısıtlama getirilen sair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, fesih sonrasında geçerli olmaya devam eder. Hesaptaki puanların geçerlilik süresi diğer Mesken İş Ortakları ile aynıdır. Mesken İş Ortağı, ödeme almak için yeterli olmayan puanlar üzerinden herhangi bir hak iddiasında bulunamamaktadır. Fesih nedeninin Kötüye Kullanımından kaynaklanan durumlarda Mesken Finans, İş Ortağının puanlarını geçersiz kılma hakkını saklı tutar.


Puan Kazandırmayan Aktiviteler


Mesken Finans aktivitelerin bazıları için, Mesken İş Ortağı programının dışında tutma ve puan kazandırma özelliğini durdurma hakkını saklı tutar.


Puan Ekstresi


Mesken İş Ortakları puan hareketleriyle ilgili tüm detaylara Mesken Finans Mobil Uygulaması üzerinden ulaşabilirler.

 

3) DİĞER KONULAR


İtirazlar


Mesken Finans, Mesken İş Ortağı'nın puan bakiyesi ve program katılımı konusundaki itirazların değerlendirilmesiyle, puana hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkili merci olup, puanın müşterinin hesabına yanlış bir şekilde kaydedildiği kanaatine varması halinde kaydedilen puanı iptal etme veya puanın kaydedilmesine engel olma hakkını saklı tutar. 


Mesken Finans, Mesken İş Ortağı'nın hesabına yanlış kaydedilen puanı kullanarak ödeme almış olan müşterinin hesabını borçlandırma veya zararının giderimi için diğer yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.


Bilgilerin Gizliliği


Mesken Finans, program katılımı kapsamında erişilen ve programın işletimi için gerekli olan müşteri bilgilerini program kapsamında kullanabilmekte, program ortakları ve ilgili kuruluşlara gönderebilmektedir.


Mesken İş Ortaklığının başlamasıyla birlikte kişisel bilgilerin belirtilen kapsamda kullanılmasına Mesken İş Ortağı tarafından muvafakat edilmiş olunmaktadır.


Mesken İş Ortakları bu programdan yararlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) maddelerine harfiyen uymayı kabul etmiş sayılırlar.  Mesken İş Ortağı referans olarak yönlendirecekleri kişilerin bilgilerini Mesken Finans ile paylaşmadan önce onlardan rıza almakla yükümlüdür. KVKK kapsamında ileride ortaya çıkabilecek tüm davalarda olası müeyyideler Mesken İş Ortağı'na aynen rücu edilir.Kötüye Kullanım


Mesken İş Ortağı kural ve koşullarını ihlal eden, imkanlarını kötüye kullanan veya aktiviteleriyle ilgili yanlış bilgi vererek kâr elde etme girişiminde bulunan Mesken İş Ortakları, bu tür eylemlerinden dolayı yargısal cezalara maruz kalma, tazminat ödeme, Mesken Finans tarafından Mesken İş Ortaklığına son verilmesi ve o zamana kadar toplamış oldukları puanların geçersiz sayılması gibi müeyyidelerle karşılaşabilmektedir. Mesken İş Ortaklarının haksız ödeme almaları halinde aynı tutarın iadesi müeyyidesi uygulanmaktadır. Mesken Finans, bakiye zararlarını tazmin etme hakkını saklı tutar.


Vergi ve Harçlar


Mesken Finans, müşterilerinin ve üçüncü tarafların Mesken İş Ortağı programından kazandıkları ödemelere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


Program Değişiklik Hakkı ve Sorumluluğun Sınırlandırılması


Mesken Finans, “Mesken İş Ortağı” programını ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla ve çözüm ortaklarıyla olan iş birliğini; İstediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. 


Mesken Finansın, bildirim kanalları üzerinden değişiklikleri duyurması akabinde, değişen kurallar bütün müşteriler için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle, müşterinin puan kazanımı, müşteri için kazanılmış bir hak anlamına gelmez. Mesken Finans, Mesken İş Ortağı programı çerçevesinde her zaman aynı miktar puana karşılık aynı tutarın kazanılacağını ve hep aynı tarihte ödemenin yapılacağını garanti etmez. 


Mesken İş Ortağı programı üzerindeki her tür tasarruf yetkisi münhasıran Mesken Finansa aittir. Mesken Finans’ın bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması veya müşteriden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi veya program haklarını kullanılmasındaki gecikmeler veya aksine fiili uygulamalarla program prensiplerine aykırı dönemsel ödül uygulamalarıyla üyelere tanınmış dönemsel ek haklar, Mesken Finans’ın programdaki tasarruf hakkından veya müşterinin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, müşteri bakımından istisnai uygulamanın müşteriye ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program prensiplerinin değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına gelmez. 


İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlarla sınırlı olup, dolaylı maddi-manevi zararlar bakımından Mesken Finans hiçbir sorumluluk kabul etmez.Hukuki Şartlar


İşbu Mesken İş Ortağı programının yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Mesken Finans’ın kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde dava açma hakkı saklıdır.

close