BİZE ULAŞIN

İnsan Kaynakları

KARİYER FORMU

Mesken Finans olarak kurumsal değerlerimizi benimseyen yetkin insan kaynağını sürekli kılmayı hedefliyoruz. Şirketimiz stratejik hedefleri doğrultusunda; diğer birimlerle iş birliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş ve dinamik İnsan Kaynakları Programları yürütüyoruz.


Çalışanlarımızın başarı ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmayı, etkin bir iletişim kanalı oluşturmayı hedefliyor, üretmenin ve başarmanın değerini bilen, sürekli gelişime inanan bir şirket olarak hareket ediyoruz.


Farklılıkları zenginlik olarak görüyor ve tüm temaslarımızda ‘’İnsana Saygı’’ yaklaşımını esas alıyoruz. Geleceğin yöneticilerini kendi içimizden değerlendiriyor, doğru kişilerin bilgi ve yeteneklerine uygun doğru pozisyonlarda istihdamını sağlıyoruz. 


Hedef ve yetkinlikleri esas alan performans yönetim sistemimiz ile yüksek başarıyı odak noktamıza alıyoruz. Çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirecek insan gücünü yetiştirebilmek için uygun eğitim ortamları hazırlıyoruz.


Mesken Finans’ta, iş birimlerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz ederek deneyimli ve deneyimsiz adaylar için farklılaşan işe alım programları uyguluyor ve bu programlarla en uygun adayları şirket bünyemize kazandırmayı hedefliyoruz. 


Deneyimsiz Personel Alımı

Bu program ile kariyer yolculuklarının henüz başında olan, yeni mezun, finans sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen, genç ve dinamik yetenekleri bünyemize kazandırarak, Mesken Finans’ın gelecekteki liderlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. 


Deneyimli Personel Alımı

Bu program ile kariyer yolculuğuna geçmiş dönemde farklı sektörlerde devam etmiş ve Mesken Finans ile yolları kesişmiş, tecrübe sahibi kişileri bünyemize kazandırarak, lider havuzumuzu artırmayı, görevin gerektirdiği bilgi ve tecrübelerinden faydalanmayı hedefliyoruz.   


Değerlendirme Merkezi 

Deneyimli / deneyimsiz tüm adaylarımızın, görüşme ve mülakatlardan oluşan değerlendirme süreçlerini başarı ile geçmelerinin ardından, onlar için 3 hafta süren, teorik ve güncel uygulamalardan oluşan detaylı eğitim programı hazırlıyoruz. Eğitim Programı akabinde genel yetenek, genel kültür sınavları, örnek vaka çalışmaları ve değerlendirmelere katılan adaylarımıza, eğitim programı kapsamında yer alan rotasyon uygulaması ile şirketimiz içinde farklı lokasyonlarda oryantasyon olanağı sağlıyoruz.


Şirketimiz Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve Şubelerimiz ile hizmet vermektedir. Genel Müdürlük bünyesinde; Kalite ve Çağrı Merkezi, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Gelişim, İdari İşler, Operasyon, Bilgi İşlem, Muhasebe, Finans, Kurumsal İletişim ve Pazarlama, Satış ve Portföy Yönetimi olmak üzere 11 iş grubumuz bulunmaktadır.

Mesken Finans’ta performans yönetimi; şirket stratejik hedefleri ile gelişim odaklı bireysel performans hedeflerini eşgüdümlü olarak arttırmaya yönelik uygulanır. Performans yönetimi, temelde hedef yönetimini esas alır. 


Hedef yönetiminde kişisel, şubesel ve bölgesel hedeflerin, şirketin stratejik hedefleri ile uyumlu olması; ölçülebilir, ulaşılabilir ve belirli zaman aralığını kapsaması amaçlanır. Mesken Finans’ta tüm performans yönetim süreci, yetkinlik oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzerine inşa edilir.


Tüm birimlerde etkin geribildirim süreci uygulanır; geribildirim süreci ile sürekli gelişim ve kurum içi, dışı sürdürülebilir iletişim hedeflenir.  Performans yönetimi; Çalışanlarımızın kariyer, eğitim ve gelişim, ücret yönetimi süreçlerine temel oluşturacak şekilde organize edilir. 


Çalışan bağlılığı ve iç müşteri memnuniyeti gibi periyodik uygulamalar ile kurum içi iletişimi destekleyici aksiyonlar alınarak, bağlılığı ve memnuniyeti yüksek çalışan ile performans yönetimini sürekli ektin kılmak hedeflenir. 

Kariyer yönetiminde temel amacımız; yöneticilerimizi, kurum kültürümüz ile yetişen çalışanlarımız arasından belirlemek, çalışanlarımıza yetkinlikleri doğrultusunda kendilerine uygun seçebilecekleri kariyer fırsatları yaratabilmektir. Bu doğrultuda çalışanlarımız ile yaptığımız kariyer görüşmeleri ile mevcut ve gelecekte rol alabilecekleri görevlere dair gelişim planlamalarını birlikte yapıyoruz.


Şirket İçi Kariyer: Mesken Finans insan kaynakları olarak, yatay ve dikey kariyer imkânı sağlayabilecek tüm açık pozisyonlarımızı öncelikli olarak çalışanlarımız ile paylaşıyor, onlara kariyer zenginliği fırsatı sunuyoruz. Çalışanlarımız kendileri için uygun buldukları ilanlara, gizlilik ilkesi çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Kriterlere uygun çalışanlarımız mülakat sürecine dahil edilir ve tüm değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan çalışanlarımız iç geçiş imkanından faydalanarak yeni pozisyonlarında görevlerine başlayabilirler. 


Değerlendirme Merkezi Uygulaması: Şirketimizde ekip yönetimi gerektiren pozisyonlara yapılacak olan terfi ve atamalarda, bu pozisyonları kapsayan işe alım süreçlerinde yüksek potansiyelin tespiti ve potansiyelin geliştirilmesi amacıyla, çalışanlarımızın bireysel kariyer ve süreçlerine yön veren değerlendirme merkezi uygulamaları gerçekleştiriyoruz. 


Mesken Finans olarak, güçlü insan kaynağı yetiştirme, gelişimi sürekli kılma ve insanı bir yatırım aracı olarak görme vizyonu ile eğitim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın yüksek performanslarını, ihtiyaçlarına özel eğitim çözümleri ile destekliyoruz.


Güncel yaklaşım ve uygulamaları eğitimlere entegre ederek; öğrenme farklılıklarını gözeten, çeşitlendirilmiş eğitim kanalları kullanıyoruz. Koçluk, oryantasyon uygulamaları ve deneyim paylaşımlarıyla öğrenme sürecini iş ortamında da sürekli kılmayı sağlıyoruz. 


Eğitim ve Gelişim Birimini faaliyetlerini stratejik iş ihtiyaçları çerçevesinde tasarlıyoruz. Mesken Finansta uzman iç eğitimciler, sektörel deneyime sahip profesyonel dış eğitimciler ile şirket dinamikleri ile uyumlu eğitim programları oluşturuyoruz.


İhtiyaç duyduğumuz yönetici pozisyonları için, ortak yönetim kültürü oluşturmak amacıyla kurmuş olduğumuz Değerlendirme Komitesi kanaati ile ilerliyor, yetkinliklere dayalı seçim ve değerlendirmelerde; İnsan Kaynakları Departmanı, Eğitim ve Gelişim Birimi ve İlgili Departman Yöneticilerinden oluşan komite kararı ile yönetici istihdamı sağlıyoruz.  


Video, animasyon, metin ve görsel içeriklerden oluşan etkileşimli, web tabanlı eğitimler; uzaktan eğitime olanak sağlayan şirket içerisinde kurulmuş iletişim sistemleri; cep telefonu, bilgisayarlar gibi mobil araçlarla anlık bilgilendirmeler için kullanılan Mobil Şube uygulamaları kapsamında, eğitimleri farklı eğitim teknolojileri ile destekliyoruz. 

Oryantasyon Eğitimi:

İşe yeni başlayan çalışma arkadaşlarımız için düzenlediğimiz, oryantasyon programları ile çalışanlar, işin gerektirdiği bilgi ve donanımın yanı sıra Mesken Finans kültürünü de tanıma fırsatı bulmaktadır.


Mesleki Gelişim Eğitimleri:

Çalışanlarımızın bilgi ve donanımlarını artırmaya yönelik eğitimler ile uzmanlık konularında gelişimleri sağlanmaktadır. Kazanılan yetkinlikler için çeşitli sertifika programları düzenlenmektedir.


Kişisel Gelişim Eğitimleri:

Kişisel Marka Yönetimi, Kişisel Gelişim Eğitimi, Networking gibi kişiyi geliştirmeyi hedefleyen eğitimler tasarlanmaktadır.


Liderlik Eğitimleri:

“Koçluk’’, ‘’Liderlik’’ ve “Yetenek Yönetimi‘’ programları ile kişisel performans esaslı eğitimler düzenlenmektedir. Danışmanlar, iç ve dış eğitmenler eşliğinde verilen tüm eğitim sürecinde amacımız çalışanlarımızın gelişimini desteklemektir. 

ÜCRET YÖNETİMİ

Mesken Finans’ta şeffaf ücretlendirme prensibi ile çalışılır, çalışanlarımızın yüksek performans ile   sorumluluklarını yerine getirmeleri amaçlanır.


Yılda 1 kez uygulanan ücret artışları, performansa dayalıdır; ücret artışları, enflasyon ve sektörel gelişmeler ile dikkate alınarak uygulanır. 


Yılda 12 maaş ödemesi yapılmakta ve ücretler brüt olarak ödenmektedir.

Hedefe dayalı çalışma performansı gösteren birimlerde, çalışanın bireysel performansına bağlı olarak aylık prim ödemesi yapılırYAN HAKLAR YÖNETİMİ

Çalışanlara, çalışma süresince mobil telefon, şirket hattı, tablet, dizüstü bilgisayar temin edilmektedir. 


Öğlen yemekleri için, çalışanlara yemek kartı sağlanmaktadır.


Görevi gereği, diğer illerde bulunan çalışanların ulaşım, konaklama ve yemek giderleri için harcırah ödenmektedir.


Mesken Finanslı olma ayrıcalığı, çalışanlarımızı bekliyor… 


Doğum Günleri: Çalışanlarımıza doğum günlerinde tanıdığımız yarım günlük izin ile çalışma arkadaşlarımızın bugünü keyifli geçirmelerini amaçlıyoruz. 


Mesken Finansın Yeni Üyeleri: Ailemize yeni katılan bebeklerimizin mutluluğunu tüm ekibimiz ile paylaşıyor, bu özel günlerinde çalışma arkadaşlarımızın yanında oluyoruz.   


Yarışmalar: Düzenlediğimiz yarışmalar ile çalışanlarımıza hediye çekleri, sinema ya da tiyatro biletleri gibi çeşitli ödüller hediye ediyor, iş hayatının beraberinde getirdiği yoğunluğa bir mola vermelerini hedefliyoruz. 


Güne Bir Mola: Genel Müdürlük Binamızda ve Şubelerde çalışma arkadaşlarımız için özel, günün stresini atabilecekleri, dinlenip yemeklerini yiyebilecekleri, aktiviteler gerçekleştirebilecekleri ‘’ Sosyal Yaşam Alanları’’ oluşturuyoruz. 


Haftaya Bir Mola: Şubelerde her hafta belirlemiş olduğumuz bir günde, şube kahvaltıları organize ediyor, sohbet eşliğinde paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  


Aya Bir Mola: Her ay, ekipçe kararlaştırıp belirlemiş olduğumuz sosyal aktivitelerde bir araya geliyor, ayın stresini atıyor, iş hayatı dışında çalışma arkadaşlarımızla özel ilgi alanları yaratıyoruz. 


close